ZEPADYN 671 Elektricky tiahlový servomotor

ZEPADYN 671 Elektricky tiahlový servomotor

TEPLOTA  PREVODNÍKY A ZDROJE  TLAK ARMATÚRY  Servopohony
PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

671 Elektrický Ťahadlový servomotor do 20kN ZEPADYN
je určený na prestavovanie uzatváracích a regulačných ventilov priamočiarym pohybom a konštantnou rýchlosťou.
Výhody
* možnosť výberu zatváracie sily
* možnosť rôznych rýchlostí prestavenia výstupného tiahla
* riadenie trojbodové, ovládač polohy, signál 01V, 010V, 020mA alebo 420mA
* výstup odporový signál, 420mA do slučky, kapacitné vysielač
* signalizácia
* ručné ovládanie
* vykurovací odpor a tepelná poistka
* možnosť pripojenia na rôzne armatúry

 

ZEPADYN 671 Elektricky tiahlový servomotor

ZEPADYN 671 Elektricky tiahlový servomotor

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Posted in Nezaradené | Zanechať komentár

Prezentácia produktov firmy LUMEL

Prezentácia produktov firmy LUMEL

TEPLOTA  PREVODNÍKY A ZDROJE  TLAK ARMATÚRY  Servopohony
PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

Spoločnosť Lumel S.A. je jedným z popredných európskych výrobcov elektrických zariadení a meracích systémov pre automatizáciu a vysokotlakové hliníkové odliatky. Na trhu pôsobíme od roku 1953.
Naše vysoké postavenie na trhu sme dosiahli vďaka politike neustáleho rozvoja, vysokej odbornosti našich pracovníkov a moderným zariadením pre výskum, konštrukciu a výrobu.

Aktivity spoločnosti Lumel S.A. sú zamerané na štyri hlavné oblasti:
– výroba prístrojov na meranie, konverziu, riadenie, záznam, prenos a vizualizáciu rôznych priemyselných procesov
– návrh a výroba kontrolných a meracích systémov
– SMT montáž, presné strojárstvo a výroba plastových dielov
– výroba a obrábanie vysokotlakových hliníkových odliatkov a výroba foriem a nástrojov

Poskytujeme komplexné riešenia pre rôzne odvetvia priemyslu: energetiku, chemický priemysel, hutníctvo, potravinársky priemysel, ľahký priemysel, automobilový priemysel a baníctvo.
Pracujeme v súlade s normami: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a ISO / TS 16949:2009
Taktiež spĺňame všetky požiadavky smernice 2002/95/ES o obmedzení používania nebezpečných látok v našich výrobkoch.
Všetky naše výrobky spĺňajú požiadavky noriem v oblasti:
a) elektromagnetickej kompatibility:
– odolnosť proti rušeniu podľa EN 61000-6-2,
– emisie rušenia podľa EN 61000-6-4,
b) bezpečnosti:
– podľa normy EN 61010-1.

Hlavná skupina výrobkov a ich najdôležitejšie funkcie.
Digitálne panelové merače 

 • programovateľné meracie vstupy – jednoduché ovládanie a univerzálnosť vstupov
 • krytie IP65 – prachotesný a vodotesný čelný panel, zaisťuje spoľahlivú prevádzku a bezpečnú funkčnosť a obsluhu aj v sťažených podmienkach
 • široký rozsah napájacieho napätia – využitie
  v AC aj DC napájacích sústavách
 • výstup pre napájanie externých prevodníkov a snímačov
 • trojfarebný displej – intuitívne zobrazenie meraných hodnôt, farba displeja je programovateľná samostatne pre tri pod rozsahy meranej hodnoty
 • výstupný analógový signál vhodný na záznam a ďalšie spracovanie nameraných hodnôt
 • signalizácia prekročenia – dvojstavové výstupy pôsobia v niekoľkých prevádzkových režimoch pre diagnostiku a signalizáciu určitých udalostí
 • digitálna komunikácia – rozhranie RS-485 pre komunikáciu s HMI panelmi, PLC regulátormi a SCADA softvérom
Digitálne panelové merače

Digitálne panelové merače

Meracie prevodníky

 • štandardné signály v automatizačných
  systémov
 • galvanické oddelenie vstupu od výstupu
 • prevod signálu s prepočtom podľa lineárnej (2-bodové) alebo viac-bodovej prevodnej charakteristiky
 • programovateľné parametre
 • výstražné (reléové výstupy)
 • komunikácia RS-485 Modbus, Ethernet
 • záznam prevádzaných hodnôt
 • 15 minútový záznam výkonu
Meracie prevodníky

Meracie prevodníky

Meracie prístroje a analyzátory kvality siete

 • 4-kvadrantné meranie výkonu a energie
 • meranie THD a harmonických zložiek
 • zadarmo softvér pre konfiguráciu prístrojov – LPConfig
 • čitateľné LCD alebo LED displeje
 • konfigurovateľné rozloženie zobrazovaných meraní
 • komunikácia RS-485 s protokolom Modbus, Ethernet
 • kompatibilita s meracími transformátormi prúdu a transformátormi napätia
 • výstrahy na základe zvolených parametrov
 • retransmisia spotreby energie na impulzný výstup
Meracie prevodníky

Meracie prístroje a analyzátory kvality siete

Regulátory teploty

 • univerzálne / programovateľné meracie vstupy
 • jednoduchá inštalácia vďaka funkcii automatického nastavenia PID regulačných parametrov
 • nižšie prekročenia vďaka žiadanej funkcii
  pomalého nábehu „Soft-start“
 • užitočné programovacie možnosti ovládania vhodné napr. v sušiarňach, pri kaliacich peciach a pri vyhrievaniach a pod.
 • bezrázové prepínanie medzi manuálnym a automatickým ovládaním
 • ochrana systému prostredníctvom funkcie vypnutia regulačného výstupu v prípade poškodenia meracieho senzora
 • kontrola stavu výhrevných telies – obmedzenie strát pri nedostatočnom rozohriatí foriem pre spracovanie plastov
 • vzdialené ovládanie cez rozhranie RS-485 Modbus, Ethernet
Regulátory teploty

Regulátory teploty

Regulátory výkonu – 1-fázové a 3-fázové

 • ovládanie On-Off, alebo impulzné
 • fázové ovládanie
 • spínanie v nule alebo v inej časti periódy
 • mnoho ďalších funkcií:
  • obmedzovač odoberaného prúdu,
  • možnosť časového posunu – Soft-start,
  • ovládanie zosilnenia vstupného obvodu,
  • blokovanie spustenia externým signálom,
  • ovládanie a signalizácia prúdu vo výstupnom obvode,
  • kontrola teploty chladiča,
  • signalizácia poškodenia poistky,
  • signalizácia preťaženia – reléové výstupy
Regulátory výkonu – 1-fázové a 3-fázové

Regulátory výkonu – 1-fázové a 3-fázové

Záznamníky

 • zobrazenie údajov na dotykovom 5,7″ displeji
 • záznam dát na pamäťovú kartu Compact Flash 4GB
 • univerzálne meracie vstupy
 • komunikačné rozhranie: USB, RS-485 Modbus Slave, USB Modbus Master, Ethernet
 • intuitívne užívateľské rozhranie založené na systéme Windows CE (k dispozícii v 8 jazykoch)
 • správy pre obsluhu o funkčnosti
 • kompatibilné so štandardom FDA CFR21, časť 11 (pre elektronické záznamy)
 • matematické funkcie s nameranými dátami
 • Ethernet: WWW server, FTP server, NTP klient (synchronizácia RTC hodín s časovými servermi), Modbus TCP / IP

Moduly I/O, komunikačné moduly

 • Integrácia rôznych prenosových systémov (RS232, RS485, USB, Ethernet, bezdrôtový)
 • prevod medzi rôznymi komunikačnými systémami,
 • rozšírenie vstupov PLC automatov
 • Konfigurácia I/O modulov pomocou voľného softvéru LPConfig
 • galvanické oddelenie vstupu od výstupu
 • bezdrôtový dosah 300m, 1,5km

Bočníky

 • všetky bočníky od 1 do 25 A sú upevnené na izolačný podklad s možnosťou namontovať na lištu DIN
 • bočníky iných rozsahov sa pripevňujú priamo na zbernicu alebo kábel
 • trieda presnosti 0,5
 • rozmery podľa DIN 43703
 • na vyžiadanie sú k dispozícii aj iné chemické úpravy povrchu: lakovanie, striebrenie alebo niklovanie

Meracie transformátory prúdu

 • triedy presnosti: 0,2;       0,2s; 0,5; 1
 • primárny prúd: 1 … 7500A
 • prevedenia:
  • pre kruhový vodič, alebo pásovú prípojnicu
  • s deleným jadrom
  • s primárnym vinutím

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Posted in Nezaradené | Zanechať komentár

ZEPAROT 2 Elektrický servomotor pákový

ZEPAROT 2 Elektrický servomotor pákový

TEPLOTA  PREVODNÍKY A ZDROJE  TLAK ARMATÚRY  Servopohony
PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

676 Servomotor elektrický pákový do 125 Nm ZEPAROT 2
Servomotory určené na prestavovanie ovládacích orgánov (napr. zmiešavacích ventilov s otočným pohybom, guľových ventilov, bezpřírubových uzatváracích klapiek, klapiek vzduchotechnických zariadení a pod.), pre ktoré svojimi vlastnosťami vhodné.
Servomotory možno použiť ako vybrané zariadenia bezpečnostnej triedy 2 a 3 v zmysle vyhlášky č 132/2008 Zb. o systéme kvality pri vykonávaní a zabezpečovaní činností súvisiacich s využívaním jadrovej energie a radiačných činností ao zabezpečovania kvality vybraných zariadení s ohľadom na ich zaradenie do bezpečnostných tried.
Servomotory stanovenými výrobky v zmysle zákona č 22/1997 Zb. a je na ne vystavené vyhlásenie o zhode ES676000.

ZEPAROT 2 Elektrický servomotor pákový

ZEPAROT 2 Elektrický servomotor pákový

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Posted in Nezaradené | Zanechať komentár

ZEPAROT 1 Elektricky servomotor pákový

ZEPAROT 1 Elektricky servomotor pákový

TEPLOTA  PREVODNÍKY A ZDROJE  TLAK ARMATÚRY  Servopohony
PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

674 Servomotor elektrický pákový do 35 Nm ZEPAROT 1
Servomotory určené na prestavovanie ovládacích orgánov (napr. zmiešavacích ventilov s otočným pohybom, guľových ventilov, bezpřírubových uzatváracích klapiek, klapiek vzduchotechnických zariadení a pod.), pre ktoré svojimi vlastnosťami vhodné.
Servomotory možno použiť ako vybrané zariadenia bezpečnostnej triedy 2 a 3 v zmysle vyhlášky č 132/2008 Zb. o systéme kvality pri vykonávaní a zabezpečovaní činností súvisiacich s využívaním jadrovej energie a radiačných činností ao zabezpečovania kvality vybraných zariadení s ohľadom na ich zaradenie do bezpečnostných tried.
Servomotory stanovenými výrobky v zmysle zákona č 22/1997 Zb. a je na ne vystavené vyhlásenie o zhode ES674000.

ZEPAROT 1 Elektricky servomotor pákový

ZEPAROT 1 Elektricky servomotor pákový

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Posted in Nezaradené | Zanechať komentár

MO 3.5P Elektrický servopohon viacotáčkový

MO 3.5P Elektrický servopohon viacotáčkový

TEPLOTA  PREVODNÍKY A ZDROJE  TLAK ARMATÚRY  Servopohony
PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

Elektrické servopohony(ES) sa používajú pre diaľkové ovládanie uzatváracích orgánov a automatickú reguláciu regulačných orgánov.Sú nasadzované ako výkonné členy regulačných obvodov v kúrenárskych, energetických,plynárenských,klimatizačných a iných technologických zariadeniach na ovládanie priemyselných armatúr ako:klapky,guľové kohúty,posúvače,uzatváracie a regulačné ventily. 

Popis:
Typové číslo: 096
Max. zaťažovací moment: 330 [Nm]
Vypínací moment: 80 až 550 [Nm]
Rýchlosť prestavenia: 25 až 40 [min-1]
Rozsah pracovných oťáčok: 5 až 500
Teplota okolia: -25 až +55 [°C]
Krytie: IP 55 (65), (56)
Pracovná poloha: s osou motora v horizontálnej polohe (odklon +/-15°) Hmotnosť: 49.5 [kg]

Štandardné vybavenie

 • 3×400 [V] AC – svorkovnicové pripojenie
 • 2 momentové spínače
 • 2 relé pre vypínanie v koncových polohách
 • 2 relé pre blokovanie vypínania od momentu v koncových polohách

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Posted in Nezaradené | Zanechať komentár

SO2 Elektrický servopohon viacotáčkový

SO2 Elektrický servopohon viacotáčkový

TEPLOTA  PREVODNÍKY A ZDROJE  TLAK ARMATÚRY  Servopohony
PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

Elektrické servopohony(ES) sa používajú pre diaľkové ovládanie
uzatváracích orgánov a automatickú reguláciu regulačných orgánov.Sú nasadzované ako výkonné členy regulačných obvodov v kúrenárskych, energetických,plynárenských,klimatizačných a iných technologických zariadeniach na ovládanie priemyselných armatúr ako:klapky,guľové kohúty,posúvače,uzatváracie a regulačné ventily.

Popis:
Typové číslo: 062
Max. zaťažovací moment: 68 [Nm]
Vypínací moment: 7,5 až 80 [Nm]
Rýchlosť prestavenia: 10 až 40 [min-1]
Rozsah pracovných oťáčok: 3,125 až 320
Teplota okolia: -25 až +55 [°C]
Krytie: IP 65 (67) Pracovná poloha: ľubovoľná Hmotnosť: 12 až 18,5 [kg]

Štandardné vybavenie

 • Napájacie napatie 230 [V] AC, 3×400 [V] AC
 • Svorkovnicové pripojenie
 • 2 momentové spínače
 • 2 polohové spínače
 • 2 prídavné polohové spínače
 • Mechanické pripojenie prírubové (pre nestúpajúce vreteno)
 • Vyhrievací odpor
 • Tepelný spínač vyhrievacieho odporu
 • Miestny ukazovateľ polohy
 • Ručné ovládanie
SO2 Elektrický servopohon viacotáčkový
SO2 Elektrický servopohon viacotáčkový

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Posted in Nezaradené | Zanechať komentár

SP2 , SPR2 Elektrický servopohon jednootáčkový

SP2 , SPR2 Elektrický servopohon jednootáčkový

TEPLOTA  PREVODNÍKY A ZDROJE  TLAK ARMATÚRY  Servopohony
PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

Elektrické servopohony(ES) jednootáčkový SP 2, SPR 2 sa používajú pre diaľkové ovládanie uzatváracích orgánov a automatickú reguláciu regulačných orgánov.Sú nasadzované ako výkonné členy regulačných obvodov v kúrenárskych, energetických,plynárenských,klimatizačných a iných technologických zariadeniach na ovládanie priemyselných armatúr ako:klapky,guľové kohúty,posúvače,uzatváracie a regulačné ventily.

Servopohon jednootáčkový SP 2, SPR 2 popis:
Typové číslo: 282
Max. zaťažovací moment: 125 [Nm]
Vypínací moment: 145 [Nm]
Doba prestavenia: 5 až 80 [s/90°]
Pracovný uhol: 60° až 360° [°]
Teplota okolia: -50 až +40 a -25 až +55 [°C]
Krytie: IP 65
Pracovná poloha: ľubovoľná Hmotnosť: 12 až 14,5 [kg]

Štandardné vybavenie

 • Napájacie napätie 230 [V] AC
 • Svorkovnicové pripojenie
 • 2 momentové spínače
 • 2 polohové spínače
 • Mechanické koncové dorazy
 • Mechanické pripojenie prírubové podľa ISO 5211
 • Miestny ukazovateľ polohy
 • Ručné ovládanie

Rozšírené vybavenie

 • Napájacie napätie 24 [V] AC, 24 [V] DC, 3×400 [V] AC
 • Konektorové pripojenie
 • 2 prídavné polohové pínače
 • Vysielač polohy so signálom:
 • Polohový regulátor 0/4 až 20 [mA], 0 až 10 [V]
 • Vyhrievací odpor
 • Tepelný spínač vyhrievacieho odporu
 • Miestne ovládanie
 • Vyhotovenie so stojanom
 • Vyhotovenie s pákou
 • Ťahadlá
 • odporovým 1×100 [Ω], 1×2000 [Ω], 2×100 [Ω], 2×2000 [Ω]
 • prúdovým 4 až 20 [mA] z R/I prevodníka (so/bez zdroja)
 • prúdovým 4 až 20 [mA] (kapacitný vysielač so/bez zdroja)
SP2 , SPR2 Elektrický servopohon jednootáčkový
SP2 , SPR2 Elektrický servopohon jednootáčkový

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Posted in Nezaradené | Zanechať komentár