ELETTA Prietokomer kvapalín mechanický indikátor

ELETTA Prietokomer kvapalín mechanický indikátor

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU  Prietokomery HLADINA DATALOGERY

ELETTA  Prietokomer kvapalín mechanický indikátor
Indikátor s miestnym zobrazením aktuálneho prietoku v podobe 20 segmentového LED grafu as analógovým výstupom 4-20 mA. Slúži pre jednoduché a rýchle zistenie prietoku kvapalín a plynov v chladiacich, mazacích ai okruhoch.

LED zobrazovač umožňuje ľahkú kontrolu aktuálneho prietoku aj v sťažených podmienkach (tma, prach, ai). Je vybavený dvoma hraničnými spínačmi nezávisle nastaviteľnými v celom zvolenom meracom rozsahu.
O stave oboch mikrospínačov informujú 4 LED diódy. Indikátor nie je závislý na statickom tlaku. Pracuje na princípe tlakovej diferencie (rozdiel tlakov pred a za clonou). Existujú dve základné rady. Rad A2 a A5. Rozdiel je v minimálnom požadovanom prietoku pre správnu činnosť indikátora. U série A2 je požadovaný minimálny prietok 50% z maximálneho stanoveného prietoku, zatiaľ čo u rady A5 je to iba 20% z maximálneho stanoveného prietoku (viď. tab. Prietoku Katalogový list). Procesné pripojenie existuje v štyroch variantoch. Záleží iba na danej aplikácii a užívateľmi, ktoré prevedení si vyberie
Vlastnosti výrobku

  • Analógový výstup 4-20 mA
  •  Dve voliteľne nastaviteľné limity
  • Zobrazenie aktuálneho prietoku
  • Nezávislý na statickom tlaku
  • Nie je ovplyvňovaný magnetickým poľom
  • Ekonomický a spoľahlivý
  • Meranie nevodivých médií DN15  – DN400

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Posted in Nezaradené | Pridaj komentár

QVE1900 ,QVE1901 spínač prietokový

QVE1900 ,QVE1901 spínač prietokový

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU  Prietokomery HLADINA DATALOGERY

QVE1900 Sledovač prúdenia pre kvapaliny v potrubiach DN32 až DN200

Sledovač prúdenia pre kvapaliny v potrubiach DN32…200, −20…+120°C, PN10, IP 65, mikrospínač.Prístroj zaregistruje prúdenie sledovaného média pomocou lopatky. Ak poklesne rýchlosť prietoku v potrubí pod nastavenú hodnotu vypnutia, lopatka ovláda mikrospínač s bezpotencionálnym kontaktom. Pritom sa zopne výstupný kontakt 1-4. Ak rýchlosť prúdenia dosiahne opäť hodnotu zapnutia, zopne sa výstupný kontakt 1-2. Spínací bod je nastaviteľný (pozri odsek „Upozornenia“). zaťaženie kontaktov 8A

QVE1901 snímač prietoku pre kvapaliny v potrubiach DN20 až DN200

Sledovač prúdenia pre kvapaliny v potrubiach DN20…200, max. 110 °C, PN25, IP 65, bezkontaktný.Prístroj zaregistruje prúdenie sledovaného média pomocou lopatky. Ak poklesne rýchlosť prietoku v potrubí pod nastavenú hodnotu vypnutia, lopatka ovláda mikrospínač s bezpotencionálnym kontaktom. Pritom sa zopne výstupný kontakt 1-4. Ak rýchlosť prúdenia dosiahne opäť hodnotu zapnutia, zopne sa výstupný kontakt 1-2. Spínací bod je nastaviteľný (pozri odsek „Upozornenia“). zaťaženie kontaktov 1A

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Posted in Nezaradené | Pridaj komentár

FlowJam S mikrovlnný snímač prietoku

FlowJam S mikrovlnný snímač prietoku

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJEMERANIE TEPLA A PRIETOKU  Prietokomery HLADINA DATALOGERY

FlowJam detekuje všetky typy pevných materiálov vzhľadom k ich prípadnému pohybu. Bezdotykový systém pracuje s použitím mikrovĺn, kde je pohybujúce sa materiál rozpoznaný za využitie Dopplerovho princípu.

FlowJam rozlišuje medzi dvoma typmi podmienok:
* materiál tečie
* materiál stojí alebo je potrubie prázdne
Systém funguje bezkontaktné pomocou mikrovĺn, pričom materiál je pohyb detekovaný pomocou princípu Dopplerov.
Inštalácia FlowJam je veľmi jednoduchá – vykonaná skrutkovaním do skrutkovacieho hrdla s priemerom 1 / 2 “, prostredníctvom príruby DN40 PN16 alebo za pomoci svorky do potrubia.

Typy inštalácie:
* Montáž závitom
* Montáž prírubou
* Montáž s oddelenou prírubou
* Montáž s držiakom

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Posted in Nezaradené | Pridaj komentár

ND20 3-fázový analyzátor siete

ND20 3-fázový analyzátor siete

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJEMERANIE TEPLA A PRIETOKU  Prietokomery HLADINA DATALOGERY

ND20 3-fázový analyzátor siete určený pre meranie parametrov v 3-fázových 4-vodičových napájacích sieťach v symetrických a nesymetrických systémoch. Prístroj zaisťuje meranie skutočnej efektívnej hodnoty napätia a prúdu, činného, jalového a zdanlivého výkonu, činnej a jalovej energie, účinníka, frekvencie, 15-, 30- a 60-minútového stredného činného výkonu a harmonického skreslenia (THD).

Technické parametre:
– Meranie sieťových parametrov v 2,3 alebo 4 vodičovej vyváženej aj nevyváženej sieti
– Zobrazované hodnoty zohľadňujú nastavenej prevodové pomery traf
– Harmonická napätie a prúdy (selektívne)
– THD faktor pre prúdy a napätia
– Profil pre 15, 30, 60-minútový výkon (9000 meraní)
– Elektromer pre vybranú harmonickú
– Podsvietený LCD 3.5 “displej
– Stupeň krytia z čelnej strany prístroja: IP65
– Digitálny prenos do nadradeného systému cez rozhranie RS-485 s protokolom MODBUS
– Nastaviteľný analógový, reléový alebo pulzný výstup (práce)
– Konfigurácia zobrazovaných stránok displeja
Typ: ND20-220100E1, x/5A, 3×230/400V

ND20 3-fázový analyzátor sieteND20 3-fázový analyzátor siete

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Posted in Nezaradené | Pridaj komentár

N27D 1-fázový analyzátor siete na DIN

N27D 1-fázový analyzátor siete na DIN

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJEMERANIE TEPLA A PRIETOKU  Prietokomery HLADINA DATALOGERY

N27D 1-fázový analyzátor siete je určený pre meranie RMS prúdu a napätia (striedavého), činného výkonu a frekvencie. Vďaka modernému dizajnu, N27D spĺňa požiadavky pre zariadenie namontované v štandardných modulárnych rozvádzačov.

Vstup:   0..63A
Napájanie: 230V AC
Displej: 4-miestny LED žltý

N27D 1-fázový analyzátor siete na DINN27D 1-fázový analyzátor siete na DIN

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Posted in Nezaradené | Pridaj komentár

MaxxFlow elektromagnetický prietokomer

MaxxFlow elektromagnetický prietokomer

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJEMERANIE TEPLA A PRIETOKU  Prietokomery HLADINA DATALOGERY

MaxxFlow prietokomer je systém pre meranie sypkých materiálov za mechanickými prepravníkmi ako sú šnekové podávače, prepady, výpuste, elevátory a iné typy podávačov pre vertikálne inštalácie (voľný pád). Nahrádza mechanické systémy s nárazovou platňou.

*      Pre sypké materiály
*      Pre kruhové potrubia alebo kanály
*      Bez obmedzenia množstva
*      Žiadny mechanizmus podliehajúci opotrebeniu (bez abrázie)
*      Meranie nezávislé od rýchlosti a rozloženia prepravovaného materiálu v potrubí

Prierez snímača podľa existujúceho potrubia

Typické aplikácie:
*      Meranie absorbentu (vápna) v elektrárniach
*      Dávkovanie vápna
*      Dávkovanie salmiaku
*      Práškové uhlie do horákov na spaľovanie
*      Meranie množstva dextrózy
*      Optimalizácia mlynu v hlinikárni
*      Optimalizácia mletia TiO
*      Výroba plastov
*      Odprášenie cyklónov v cementárni

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Posted in Nezaradené | Pridaj komentár

Solidflow mikrovlnný snímač prietoku

Solidflow mikrovlnný snímač prietoku

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJE MERANIE TEPLA A PRIETOKU  Prietokomery HLADINA DATALOGERY

Snímač Solidflow pracuje na princípe najnovšej mikrovlnnej technológie.Je výhradne určený na meranie v kovových potrubiach.Meracie poľe je v potrubí vytvorené mikrovlnami. Mikrovlnná energia je odrážaná časticami a prijímaná snímačom.Signály sú vyhodnocované ako frekvencia a amplitúda.Snímač pracuje ako počítač častíc, ktorý počíta množstvo častíc za časovú jednotku.Vzhľadom na selektívne vyhodnotenie frekvencie sú merané iba pohybujúce sa častice a nánosy sú potlačené. Kalibrácia snímača sa vykoná bez vyberania senzora jednoducho zatlačením klávesy a zadaním referenčnej hodnoty množstva.

Solidflow mikrovlnný snímač prietoku

Solidflow mikrovlnný snímač prietoku

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Posted in Nezaradené | Pridaj komentár