ADMAG AXF Magneticko indukčný prietokomer

ADMAG AXF Magneticko indukčný prietokomer

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU  Magneticko induktívne prietokomery HLADINA DATALOGERY

ADMAG-AXF  Magnetický-indukčný prietokomer môže merať prietok prakticky všetkých kvapalín s elektrickou vodivosťou min. 5mS/cm v akomkoľvek priemyselnom odvetví. Tento prietokomer je navrhnutý pre aplikácie, kde nie je nutné budenie dvoma frekvenciami.

* Zdokonalená metóda dvojitého frekvenčného budenia
* Zlepšená minimálna vodivosť
* Vysokorýchlostní impulzný výstup
* Funkcia univerzálneho vstupu / výstupu u integrálneho prietokomeru
* Diagnostika úrovne znečistenia elektródy médiom
* Dva typy presnosti (0,35% prietoku, 0,2% prietoku)
* Extra malá veľkosť prírubového typu
* IP67, NEMA 4X, JIS C0920 odolný proti ponoreniu

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Posted in Nezaradené | Pridaj komentár

INMAT 55 Člen matematicky pre meranie prietoku

INMAT 55 Člen matematicky pre meranie prietoku

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU  Prietokomery HLADINA DATALOGERY

455 Člen matematicky INMAT 55 pre meranie prietoku určený na vyhodnocovanie nekorigovaného prietoku a pretečeného množstva kvapalín a plynov, kde prietok je meraný škrtiacim orgánom a snímačom tlakovej diferencie alebo meradlom objemového resp.hmotnostního prietoku s unifikovaným
prúdovým signálom 4 20mA

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Posted in Nezaradené | Pridaj komentár

LM OG, LM OG HF prietokomer s oválnymi kolesami

LM OG, LM OG HF prietokomer s oválnymi kolesami

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU  Prietokomery HLADINA DATALOGERY

LM OG, LM OG HF prietokomer sa vyznačuje modulárnou konštrukciou. Základ meradla je meracia komora z materiálu hliník s oválnymi kolesami z plastu (PPO, LCP Vectra). Otáčavý pohyb oválnych kolies je pomocou magnetu prenášaný na elektronický register. Tento typový rad meradiel sa vyznačuje robusnosťou, jednoduchou obsluhou a údržbou. Elektronická časť meradla je odolná voči rázom a chránená proti vnikaniu kvapaliny krytím IP64.

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Posted in Nezaradené | Pridaj komentár

MN10 Prietokomer s oválnymi kolesami

MN10 Prietokomer s oválnymi kolesami

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU  Prietokomery HLADINA DATALOGERY

MN10 Prietokomer s oválnymi kolesami, svetlosť 25 mm, presnosť 0,5%.
Rozsah prietokov : 360 – 7200 l/h
Materiály: Nehrdzavejúca oceľ, hliník, bronz
Objemové prietokomery typového radu MN, pracujúce na princípe oválnych kolies sú vhodné na meranie čistých kvapalín vo veľkom rozsahu viskozít. Vyznačujú sa jednoduchou konštrukciou a vysokou spoľahlivosťou.

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Posted in Nezaradené | Pridaj komentár

MN05 – MN1 – MN2 prierokomer do vozidiel(nafta,olej)

MN05 – MN1 – MN2 prierokomer do vozidiel(nafta,olej)

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU  Prietokomery HLADINA DATALOGERY

MN 05, MN1, MN2 prierokomer do vozidiel(nafta,olej)

Objemové prietokomery typového radu MN (prietokomer MN05 , MN1 , MN2) , pracujúce na princípe oválnych kolies sú vhodné na meranie  čistých kvapalín vo veľkom rozsahu viskozít. Vyznačujú sa jednoduchou konštrukciou a vysokou spoľahlivosťou.
Prietokomery s oválnymi kolesami, svetlosti 4 mm( MN05) a 6 mm( MN1 a MN2 ),presnosť 1%.

Rozsahy prietokov :        
Prietokomer MN05
  : 0,5 – 50 l/h
Prietokomer MN1
   : 2 – 100 l/h
Prietokomer MN2
    : 15 až 500 l/h

Materiály: nehrdzavejúca oceľ, hliník, ryton.

Prietokomery série MN2 je možné obdržať buď v prevedení z PPS (Polyphenylene Sulfide Resins) alebo z legovanej ocele 316. Štandardné rotory sa vyrábajú z legovanej ocele 316 a voliteľne rotory z PPS s hriadeľmi z Hastelloy C. Pred uvedením do prevádzky zabezpečte, aby sa médium znášalo s prietokomerom alebo sa pýtajte Vášho miestneho obchodného zastúpenia. Tento prietokomer manipuluje s časticami až do veľkosti 0,075 mm. Aby sa vylúčilo poškodenie nečistotami alebo cudzími telesami, odporúčame inštalovať čo možná najbližšie k nátokovej strane prietokomera filter so  sitom veľkosti 0,25 mm. Aby sa zamedzilo poškodeniu prietokomera, napĺňajte systém s kvapalinou pomaly (tým sa zamedzí poškodeniu vzduchovými bublinami). Poznámka: Opomenutie tohto môže poškodiť prietokomer. Pri prevádzke s čerpadlom: Prosíme po ukončení merania čerpadlo odstaviť.

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Posted in Nezaradené | Pridaj komentár

ELETTA Prietokomer kvapalín mechanický indikátor

ELETTA Prietokomer kvapalín mechanický indikátor

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU  Prietokomery HLADINA DATALOGERY

ELETTA  Prietokomer kvapalín mechanický indikátor
Indikátor s miestnym zobrazením aktuálneho prietoku v podobe 20 segmentového LED grafu as analógovým výstupom 4-20 mA. Slúži pre jednoduché a rýchle zistenie prietoku kvapalín a plynov v chladiacich, mazacích ai okruhoch.

LED zobrazovač umožňuje ľahkú kontrolu aktuálneho prietoku aj v sťažených podmienkach (tma, prach, ai). Je vybavený dvoma hraničnými spínačmi nezávisle nastaviteľnými v celom zvolenom meracom rozsahu.
O stave oboch mikrospínačov informujú 4 LED diódy. Indikátor nie je závislý na statickom tlaku. Pracuje na princípe tlakovej diferencie (rozdiel tlakov pred a za clonou). Existujú dve základné rady. Rad A2 a A5. Rozdiel je v minimálnom požadovanom prietoku pre správnu činnosť indikátora. U série A2 je požadovaný minimálny prietok 50% z maximálneho stanoveného prietoku, zatiaľ čo u rady A5 je to iba 20% z maximálneho stanoveného prietoku (viď. tab. Prietoku Katalogový list). Procesné pripojenie existuje v štyroch variantoch. Záleží iba na danej aplikácii a užívateľmi, ktoré prevedení si vyberie
Vlastnosti výrobku

  • Analógový výstup 4-20 mA
  •  Dve voliteľne nastaviteľné limity
  • Zobrazenie aktuálneho prietoku
  • Nezávislý na statickom tlaku
  • Nie je ovplyvňovaný magnetickým poľom
  • Ekonomický a spoľahlivý
  • Meranie nevodivých médií DN15  – DN400

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Posted in Nezaradené | Pridaj komentár

QVE1900 ,QVE1901 spínač prietokový

QVE1900 ,QVE1901 spínač prietokový

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU  Prietokomery HLADINA DATALOGERY

QVE1900 Sledovač prúdenia pre kvapaliny v potrubiach DN32 až DN200

Sledovač prúdenia pre kvapaliny v potrubiach DN32…200, −20…+120°C, PN10, IP 65, mikrospínač.Prístroj zaregistruje prúdenie sledovaného média pomocou lopatky. Ak poklesne rýchlosť prietoku v potrubí pod nastavenú hodnotu vypnutia, lopatka ovláda mikrospínač s bezpotencionálnym kontaktom. Pritom sa zopne výstupný kontakt 1-4. Ak rýchlosť prúdenia dosiahne opäť hodnotu zapnutia, zopne sa výstupný kontakt 1-2. Spínací bod je nastaviteľný (pozri odsek „Upozornenia“). zaťaženie kontaktov 8A

QVE1901 snímač prietoku pre kvapaliny v potrubiach DN20 až DN200

Sledovač prúdenia pre kvapaliny v potrubiach DN20…200, max. 110 °C, PN25, IP 65, bezkontaktný.Prístroj zaregistruje prúdenie sledovaného média pomocou lopatky. Ak poklesne rýchlosť prietoku v potrubí pod nastavenú hodnotu vypnutia, lopatka ovláda mikrospínač s bezpotencionálnym kontaktom. Pritom sa zopne výstupný kontakt 1-4. Ak rýchlosť prúdenia dosiahne opäť hodnotu zapnutia, zopne sa výstupný kontakt 1-2. Spínací bod je nastaviteľný (pozri odsek „Upozornenia“). zaťaženie kontaktov 1A

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Posted in Nezaradené | Pridaj komentár