INMAT 57S Merač tepla a chladu

INMAT 57S Merač tepla a chladu

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU  Merače tepla  HLADINA DATALOGERY

INMAT 57S Merač tepla a chladu, vyhodnocovacia jednotka prietoku plynu 457S
INMAT 57S popis:
* Meranie prietoku a tepla odovzdaného vodnou parou
* Meranie prietoku a tepla v kondenzátu
* Meranie prietoku a tepla odovzdaného vodou
* Meranie chladu
* Prietoku kvapalín
* Prietoku plynu
* Ako samostatné meradlo k budovaniu uzavretých meracích celkov a k budovaniu rozsiahlych distribuovaných systémov
* Kompaktná konštrukcia a priemyselné krytie IP 65 umožňuje použitie vyhodnocovacej jednotky v najnáročnejších podmienkach
* Nie je určený na prevádzku v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
* V prevedení overenom ako stanovené meradlo podľa zák. č 505/1990 Zb. o metrológii na meranie prietoku a tepla odovzdaného vodnou parou priamou, nepriamou a náhradnou metódou, meranie tepla v kondenzátu, meranie prietoku a tepla odovzdaného vodou, pre meranie chladu a ďalej pre meranie prietoku plynov vo funkcii vyhodnocovacej jednotky pretečeného množstva plynu.

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Zverejnené v kategórií Nezaradené

INMAT 57D Merač tepla a chladu

INMAT 57D Merač tepla a chladu

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU  Merače tepla  HLADINA DATALOGERY

457D Merač tepla a chladu, vyhodnocovacia jednotka prietoku plynu INMAT 57D
INMAT 57D popis:
* Meranie prietoku a tepla odovzdaného vodnou parou
* Meranie prietoku a tepla v kondenzátu
* Meranie prietoku a tepla odovzdaného vodou
* Meranie chladu
* Prietoku kvapalín
* Prietoku plynu
* Ako samostatné meradlo k budovaniu uzavretých meracích celkov a k budovaniu rozsiahlych distribuovaných systémov
* Kompaktná konštrukcia a priemyselné krytie IP 65 umožňuje použitie vyhodnocovacej jednotky v najnáročnejších podmienkach
* INMAT 57D nie je určený na prevádzku v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
* Prístroje sú stanovenými výrobky v zmysle zákona č 22/1997 Zb. v znení platných predpisov a je na ne vystavené vyhlásenie o zhode ES-457D00.

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Zverejnené v kategórií Nezaradené

Foxboro 84 Vírový prietokomer vortex

Foxboro 84 Vírový prietokomer vortex

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU  Vírové prietokomery  HLADINA DATALOGERY

Foxboro 84 Vírový prietokomer sa používa na meranie prietoku kvapalín, plynov a pary. Vortex Foxboro I/A Series® 84W patrí do skupiny inteligentných, vysoko výkonných medziprírubových prietokomerov vortex. Podľa požiadavky ponúka výstupný signál 4-20mA, impulzný výstup alebo multidrop komunikáciu. HART komunikačný protokol umožňuje vzdialenú konfiguráciu, kalibráciu a monitorovanie prístroja. Voliteľný LCD displej s tlačidlami umožňuje miestnu konfiguráciu.

Foxboro 84 meranie prietoku kvapalín, plynov a pary
Certifikáty:    ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
Komunikácia: 4-20mA, HART
Prevedenie: korekcia Reynoldsovho čísla v reálnom čase; korekcia na vplyv potrubia a korekcia K-faktora v závislosti od teploty automatické orezanie nízkeho prietoku; nastaviteľnosť pre rôzne špecifické podmienky
Druhy média: kvapalina, plyn, para
Presnosť: ±0,5% pre meranie prietoku kvapalín
±1.0% pre meranie prietoku plynov a pary
Svetlosť: DN15 až DN200 (3/4 “až 8”)
Teplotný rozsah: -20°C až +200°C
+200°C do +430°C

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Zverejnené v kategórií Nezaradené

Foxboro 83 Vírový prietokomer vortex

Foxboro 83 Vírový prietokomer vortex

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU  Vírové prietokomery  HLADINA DATALOGERY

Vírové prietokomery FOXBORO 83 spoľahlivo merajú objemový prietok sýtej alebo prehriatej pary, plynov, vodivých i nevodivých kvapalín.
Foxboro 83 Vírový prietokomer vortex
Prevedenie:   prírubové, medziprírubové, sanitárne
Elektronika:    T – HART
F – FoxCom
A – Analógová
Svetlosť / tlak:   83W medziprírubové DN 15 až 200/PN 16, 40, 64, 100
83F prírubový DN 15 až 300/PN 16, 40, 64, 100
Max. teplota média: -20 až 430°C
Výstupy:                  4 až 20 mA, pulzné
Displej:                    voliteľný 16 miestny s tlačidlami
Napájanie:               12,5 až 42V DC
Základná chyba:      ± 0,5% kvapaliny, ± 1% pre plyny a pary
Druhy média:           kvapalina, plyn, para

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Zverejnené v kategórií Nezaradené

DIGITAL YEWFLO DY Vírový prietokomer vortex

DIGITAL YEWFLO DY Vírový prietokomer vortex

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU  Vírové prietokomery  HLADINA DATALOGERY

Digital YEWFLO vírové (vortex) prietokomery sú presné a stabilné aj vo veľmi nepriaznivých prevádzkových podmienkach.Robusná konštrukcia, ktorá prináša zlepšenie efektívnosti prevádzky a zníženie prevádzkových nákladov.

digital  YEWFLO DY  Vírový  prietokomer vortex
* Spracovanie signálu pomocou signálového procesora (SSP) Yokogawa
* Vysoká odolnosť voči vibráciám potrubí, stabilný výstup
* O 30% menšie rozmery, telo z jedného kusu
* Vylepšená indikácia veľmi malých prietokov, presnosť 0,75%
* Svetlosť 15 až 300mm, teploty média do 450°C
* Autodiagnostika, varovanie o vibráciách potrubia na displeji
* Certifikát ATEX pre výbušné prostredie
* Prúdový a pulzný výstup súčasne, komunikácia HART a BRAIN
* Displej zobrazuje aktuálny prietok a sumu súčasne

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Zverejnené v kategórií Nezaradené

YEWFLO YF100 Vírový prietokomer

YEWFLO YF100 Vírový prietokomer

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU  Vírové prietokomery  HLADINA DATALOGERY

YEWFLO YF100 Vírový prietokomer:
* Najpoužívanejšie vírový prietokomer na svete
* Výstup nie je ovplyvňovaný zmenami tlaku, teploty, hustoty, viskozity
* Široká prestaviteľnosť rozsahu v porovnaní s clonou
* Nízke prevádzkové náklady, svetlosť 15 až 300mm
* Presnosť 0,8% z hodnoty, možnosť zobraziť skutočný prietok
* Prúdový a pulzný výstup, komunikácia HART
* Certifikát ATEX pre výbušné prostredie
* Schválené fakturačné meradlo (ČMI)

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Zverejnené v kategórií Nezaradené

Rosemount 8800C Vírový prietokomer

Rosemount 8800C Vírový prietokomer

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU  Vírové prietokomery  HLADINA DATALOGERY

Rosemount 8800C Vírový prietokomer
PREVEDENIE s komunikačným protokolom HART ® A FOUNDATION ™ Fieldbus
* Prevedenie medziprírubové, prírubové, duálne, redukované a prevedenie pre vysoké tlaky.
* Svetovo unikátný redukovaný vírový prietokomer Reducer ™ Vortex, ktorý rozširuje merateľný rozsah prietoku, znižuje inštalačné náklady a minimalizuje projekčné riziko.
* Celozvárané konštrukcia telesa, ktorá sa neupcháva a súčasne eliminuje prítomnosť otvorov a tesnenia.
* Odolnosť proti vibráciám zaist’uje patentovanej adaptívne spracovanie signálu ADSP (Adaptive Digital Signal Process).
* Unikátne riešenie odizolovanie senzora od procesného média, ktoré umožnia jeho výmenu bez nutnosti odstavenia procesu.
* Diagnostika prístroje zjednodušuje hľadanie a odstraňovanie závad.

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Zverejnené v kategórií Nezaradené