Monisonic 4800 ultrazvukový prietokomer na potrubie

Monisonic 4800 ultrazvukový prietokomer na potrubie

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU  Ultrazvukové prietokomery HLADINA DATALOGERY

MoniSonic 4800 je ultrazvukový stacionárny prietokomer na potrubie pre meranie  kvapalín, pracujúci na principe merania doby prieniku ultrazvukového signálu pre tlakové potrubia svetlostí od DN 13 do DN 6000.Merané médium môže mat teplotu v rozsahu -40 °C +200 °C.
Monisonic pracuje na princípe porovnanie doby prechodu akustického signálu (Δt) v smere po a proti prúd. Ultrazvukové vlny ŠÚ vysielané a prijímané diagonálne naprieč prúdeniu. V porovnaní s Dopplerovské metódou je táto meracie metóda spoľahlivejšia a presnejším.

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Reklamy
Zverejnené v kategórií Nezaradené

Portasonic 7000 ultrazvukový prietokomer na potrubie

Portasonic 7000 ultrazvukový prietokomer na potrubie

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU  Ultrazvukové prietokomery HLADINA DATALOGERY

Portasonic7000 je prenosný ultrazvukový prietokomer pre meranie prietokov čistých a znečistených kvapalín v tlakových potrubiach svetlostí 15 až 6000 mm. Meradlo pracuje na princípe porovnania doby prechodu akustického signálu v smere po a proti prúd.

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Zverejnené v kategórií Nezaradené

NDI priemyselný LED displej interiérový

NDI priemyselný LED displej interiérový

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU  Ukazovacie prístroje HLADINA DATALOGERY

LED displej  NDI 57/3 R L65 230VAC je určený pre náročné priemyselné podmienky v interiéri na zobrazovanie výstupných číselných hodnôt z merania rôznych fyzikálnych veličín (hmotnosť, teplota, rýchlosť, % a pod.)

Varianty LED displejov interiérových:
NDI 57/3 R L65 230V AC –
3 číslice červené, výška 57mm, nap.230V AC
NDI 57/4 R L65 230V AC –
4 číslice červené, výška 57mm, nap.230V AC
NDI 57/5 R L65 230V AC –
5 číslice červené, výška 57mm, nap.230V AC
NDI 100/3 R L65 230V AC –
3 číslice červené, výška 100mm, nap.230V AC
NDI 100/4 R L65 230V AC –
4 číslice červené, výška 100mm, nap.230V AC
NDI 100/5 R L65 230V AC –
5 číslice červené, výška 100mm, nap.230V AC

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Zverejnené v kategórií Nezaradené

iSonic 4000 Ultrazvukový prietokomer pre kanály a žľaby

iSonic 4000 Ultrazvukový prietokomer pre kanály a žľaby

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU  Ultrazvukové prietokomery HLADINA DATALOGERY

iSonic 4000 Ultrazvukový prietokomer je určený pre meranie a záznam objemu nádrží a prietoku v otvorených kanáloch a žľaboch. K vyhodnocovacej jednotke iSonic je možné pripojiť ľubovoľné 2-vodičové meracie sondy výšky hladiny s výstupom 4-20mA. V typickej zostave sa zariadenie skladá z ultrazvukovej sondy výšky hladiny EchPod a elektronickej vyhodnocovacej jednotky iSonic 4000.

Technické parametre:
Displej: hladina, prietok, total, stavová obrazovka
Teplota prostredia: -20°C…+60°C
Vstup: analógový  4-20mA
Výstupy: 1 analógový výstup 0/4-20mA/0-10mA, ≤ 800 Ohm
2 impulzné výstupy – otvorené kolektory, pasivne 32V DC
0-100Hz 100mA, 100-10.000Hz 20mA, voliteľný aktívny impulz, stavové a chybové hlásenia
Napájacie napätie: 92..275V AC(50/60Hz), <10VA, alternatívne 9-36V DC
Programovanie: Pomocou trojice tlačidiel na prednej strane skrinky elektroniky alebo PC software
(ochrana heslom), 3 tlačidlá na prednom paneli
Záznamník údajov: Kapacita 2MB s približne 130 000 záznamy, nastaviteľný časový interval
Rozhranie: RS232, RS422, RS485, ModBus® RTU, Ethernet, Mini USB IP67
Rozmery VxŠxH: 164x148x80 mm
Krytie: IP67

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Zverejnené v kategórií Nezaradené

SITRANS FUS 1020 Príložný ultrazvukový prietokomer

SITRANS FUS 1020 Príložný ultrazvukový prietokomer

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU  Ultrazvukové prietokomery HLADINA DATALOGERY

SITRANS FUS 1020 Príložný ultrazvukový prietokomer:
Provedení standardní (IP65,IP66)jednokanálové nebo dvoukanálové
Teplota kapaliny -40 až +120°C (vyššie na želanie)
Tloušťka stěny potrubí 0,5 až 76mm
Tloušťka výstelky potrubí max 25mm
Rychlost proudění -12 až +12m/s
Presnost merania 0,5 až 1% z merané hodnoty
Svetlost potrubia 6,4mm až 9,14m
Opakovatelnost merania 0,15% z prietoku pre v > 0,3m/s
Napájanie 90 až 240V, 50Hz, 9 až 36Vss
Vzdálenost elektroniky až 300m
Teplota okolí -18 až +60°C

Vstupne signály na želanie 4 až 20mA nebo 0 až 10Vss, RS232, 2x odporový teploměr Výstupní signály 1x 4 – 20 mA (2x 4 – 20 mA u dvoukanálové verze)1x 0 až 5 000 Hz,
RS 232 stavový, 1x releový (2x u dvoukanálové verze) Obsah vnitřní paměti 1 MB

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Zverejnené v kategórií Nezaradené

SITRANS LUT400 Ultrazvukový prietokomer pre kanály a žľaby

SITRANS LUT400 Ultrazvukový prietokomer pre kanály a žľaby

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU  Ultrazvukové prietokomery HLADINA DATALOGERY

SITRANS LUT400 Ultrazvukový prietokomer je určený pre meranie a záznam objemu nádrží a prietoku v otvorených kanáloch a žľaboch. SITRANS LUT440 je plne využiteľný aj pre meranie a riadenie hladiny resp. objemu pomocou čerpadiel. Prevodník sa dá naprogramovať za menej než 1 minútu pomocou zjednodušeného grafického menu tzv. Quick Start Wizards. Všetky tri modely nového prevodníka LUT420, LUT430 a LUT440 sú plne kompatibilné s celou líniou ultrazvukových snímačov Echomax a ST-H, takže je použiteľný pre rozsahy merania hladiny od 0,3 do 60metrov. SITRANS LUT400 má tiež funkciu dataloggera a tým umožňuje užívateľovi zaznamenávať históriu udalostí a spätnému prehliadaniu nameraných dát a tiež umožňuje tieto dáta ľahko preniesť do počítača.
Technické dáta:
Použitie:      vo vodárňach, čističkách odpadových vôd, skladových úložiskách
Prevedenie: LUT 420 – pre meranie hladiny
LUT 430 – pre riadenie výšky hladiny, chodu čerpadiel a meranie prietoku
LUT 440 OCM – pre veľmi presné meranie prietoku v otvorených kanáloch
podsvietený displej, funkcia záznamníka dát, HART 7.0 komunikácia, krytie IP20/IP65
Presnosť:    štandard ±1mm z meranej vzdialenosti; vysoká presnosť OCM ±1mm do 3m
Rozsah:      0,3 až 60m
Výstupy:     všetky snímače Echomax a ST-H série, relé, 4-20mA
Krytie:        IP65/IP20

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Zverejnené v kategórií Nezaradené

SITRANS FUG 1010 Prietokomer na meranie prietoku plynov

SITRANS FUG 1010 Prietokomer na meranie prietoku plynov

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU  Ultrazvukové prietokomery HLADINA DATALOGERY

SITRANS FUG 1010 Prietokomer na meranie prietoku plynov
SITRANS FUG 1010
Prevedenie: prenosné alebo stacionárne, jednokanálové, dvojkanálové alebo štvorkanálové; LCD displej, klávesnica,krytie IP 65; Ex II 1 G Ex ia IIC T5, Ex II 3 (1) G Ex nC [ia] IIC T5, Ex II 2 (1) G Ex d [ia IIC] IIB + H2 T5
Teplota plynu: -40 až 60°C
Presnosť: až ± 1% aktuálneho prietoku
Svetlosť potrubia: 25 mm až 1,52m
Napájanie: 90 až 240V AC, 50 až 60Hz, 9 až 36V DC
Vstupné signály: 2 (4) x 4 až 20 mA; analógové vstupy pre pripojenie snímačov tlaku a teploty
Výstupné signály: 4x 4 – 20mA; 4x 0 až 10V DC; 4x 0 až 5 000Hz; RS232; Modbus RS485/422/232, Ethernet, 4x relé

Ďalšie typy prietokomerov:
Sitrans FUE1010 v oblasti energetiky
Sitrans FUS1010 a FUS1020 vodárenstva a odpadových vôd
Sitrans FUH1010 spracovania uhľovodíkov
Sitrans FUG1010 zemného a procesného plynu
Sitrans FUP1010 prenosné vyhotovenia  sú vhodné najmä pre kontrolné merania a na kontrol existujúcich prietokomerov nezávisle od ich princípu činnosti.

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Zverejnené v kategórií Nezaradené