FlowJam S mikrovlnný snímač prietoku

FlowJam S mikrovlnný snímač prietoku

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJEMERANIE TEPLA A PRIETOKU  Prietokomery HLADINA DATALOGERY

FlowJam detekuje všetky typy pevných materiálov vzhľadom k ich prípadnému pohybu. Bezdotykový systém pracuje s použitím mikrovĺn, kde je pohybujúce sa materiál rozpoznaný za využitie Dopplerovho princípu.

FlowJam rozlišuje medzi dvoma typmi podmienok:
* materiál tečie
* materiál stojí alebo je potrubie prázdne
Systém funguje bezkontaktné pomocou mikrovĺn, pričom materiál je pohyb detekovaný pomocou princípu Dopplerov.
Inštalácia FlowJam je veľmi jednoduchá – vykonaná skrutkovaním do skrutkovacieho hrdla s priemerom 1 / 2 “, prostredníctvom príruby DN40 PN16 alebo za pomoci svorky do potrubia.

Typy inštalácie:
* Montáž závitom
* Montáž prírubou
* Montáž s oddelenou prírubou
* Montáž s držiakom

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Posted in Nezaradené | Pridaj komentár

ND20 3-fázový analyzátor siete

ND20 3-fázový analyzátor siete

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJEMERANIE TEPLA A PRIETOKU  Prietokomery HLADINA DATALOGERY

ND20 3-fázový analyzátor siete určený pre meranie parametrov v 3-fázových 4-vodičových napájacích sieťach v symetrických a nesymetrických systémoch. Prístroj zaisťuje meranie skutočnej efektívnej hodnoty napätia a prúdu, činného, jalového a zdanlivého výkonu, činnej a jalovej energie, účinníka, frekvencie, 15-, 30- a 60-minútového stredného činného výkonu a harmonického skreslenia (THD).

Technické parametre:
– Meranie sieťových parametrov v 2,3 alebo 4 vodičovej vyváženej aj nevyváženej sieti
– Zobrazované hodnoty zohľadňujú nastavenej prevodové pomery traf
– Harmonická napätie a prúdy (selektívne)
– THD faktor pre prúdy a napätia
– Profil pre 15, 30, 60-minútový výkon (9000 meraní)
– Elektromer pre vybranú harmonickú
– Podsvietený LCD 3.5 “displej
– Stupeň krytia z čelnej strany prístroja: IP65
– Digitálny prenos do nadradeného systému cez rozhranie RS-485 s protokolom MODBUS
– Nastaviteľný analógový, reléový alebo pulzný výstup (práce)
– Konfigurácia zobrazovaných stránok displeja
Typ: ND20-220100E1, x/5A, 3×230/400V

ND20 3-fázový analyzátor sieteND20 3-fázový analyzátor siete

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Posted in Nezaradené | Pridaj komentár

N27D 1-fázový analyzátor siete na DIN

N27D 1-fázový analyzátor siete na DIN

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJEMERANIE TEPLA A PRIETOKU  Prietokomery HLADINA DATALOGERY

N27D 1-fázový analyzátor siete je určený pre meranie RMS prúdu a napätia (striedavého), činného výkonu a frekvencie. Vďaka modernému dizajnu, N27D spĺňa požiadavky pre zariadenie namontované v štandardných modulárnych rozvádzačov.

Vstup:   0..63A
Napájanie: 230V AC
Displej: 4-miestny LED žltý

N27D 1-fázový analyzátor siete na DINN27D 1-fázový analyzátor siete na DIN

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Posted in Nezaradené | Pridaj komentár

MaxxFlow elektromagnetický prietokomer

MaxxFlow elektromagnetický prietokomer

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJEMERANIE TEPLA A PRIETOKU  Prietokomery HLADINA DATALOGERY

MaxxFlow prietokomer je systém pre meranie sypkých materiálov za mechanickými prepravníkmi ako sú šnekové podávače, prepady, výpuste, elevátory a iné typy podávačov pre vertikálne inštalácie (voľný pád). Nahrádza mechanické systémy s nárazovou platňou.

*      Pre sypké materiály
*      Pre kruhové potrubia alebo kanály
*      Bez obmedzenia množstva
*      Žiadny mechanizmus podliehajúci opotrebeniu (bez abrázie)
*      Meranie nezávislé od rýchlosti a rozloženia prepravovaného materiálu v potrubí

Prierez snímača podľa existujúceho potrubia

Typické aplikácie:
*      Meranie absorbentu (vápna) v elektrárniach
*      Dávkovanie vápna
*      Dávkovanie salmiaku
*      Práškové uhlie do horákov na spaľovanie
*      Meranie množstva dextrózy
*      Optimalizácia mlynu v hlinikárni
*      Optimalizácia mletia TiO
*      Výroba plastov
*      Odprášenie cyklónov v cementárni

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Posted in Nezaradené | Pridaj komentár

Solidflow mikrovlnný snímač prietoku

Solidflow mikrovlnný snímač prietoku

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJE MERANIE TEPLA A PRIETOKU  Prietokomery HLADINA DATALOGERY

Snímač Solidflow pracuje na princípe najnovšej mikrovlnnej technológie.Je výhradne určený na meranie v kovových potrubiach.Meracie poľe je v potrubí vytvorené mikrovlnami. Mikrovlnná energia je odrážaná časticami a prijímaná snímačom.Signály sú vyhodnocované ako frekvencia a amplitúda.Snímač pracuje ako počítač častíc, ktorý počíta množstvo častíc za časovú jednotku.Vzhľadom na selektívne vyhodnotenie frekvencie sú merané iba pohybujúce sa častice a nánosy sú potlačené. Kalibrácia snímača sa vykoná bez vyberania senzora jednoducho zatlačením klávesy a zadaním referenčnej hodnoty množstva.

Solidflow mikrovlnný snímač prietoku

Solidflow mikrovlnný snímač prietoku

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Posted in Nezaradené | Pridaj komentár

Rosemount 3051S Snímač relatívneho a absolútneho tlaku

Rosemount 3051S Snímač relatívneho a absolútneho tlaku

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJE MERANIE TEPLA A PRIETOKU  Prietokomery HLADINA DATALOGERY

Rosemount 3051S Snímač relatívneho a absolútneho tlaku
Rada prístrojovej inštrumentácie Rosemount 3051S Variabilné riešenie pre meranie tlaku, prietoku a hladiny, prinášajúca vylepšenia pre montážne a údržbové praktiky.Prevodník hmotnostného prietoku Rosemount3095.Presne meri diferenčný tlak, statický tlak a procesné teplotu az tychto hodnôt dynamicky vypočítava plne kompenzovaný hmotnostné prietok.

Provedení Ultra, Classic
Měřicí rozsah -0,1 MPa až 68,9 MPa
Přestavitelnost 200 : 1 (100 : 1)
Přesnost 0,04 % (0,065 %)
Výstup 4 až 20 mA, HART protokol, FOUNDATION fieldbus
Provedení připojovací skříně PlantWeb skříň, svorkovnicová skříň
Displej LCD integrovaný nebo oddělený
Napájení 10,5 až 42,4 VDC
Procesní připojení 1/2 -14 NPT, G 1/2
Jiskrová bezpečnost Ex II 1 G EEx ia IIC T4, T5
Další funkce režim alarmu poruchy, samočinná diagnostika,speciální volitelné konfigurace

Rosemount 3051S Snímač relatívneho a absolútneho tlaku

Rosemount 3051S Snímač relatívneho a absolútneho tlaku

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Posted in Nezaradené | Pridaj komentár

Rosemount 3095 kombinovaný prietokomer

Rosemount 3095 kombinovaný prietokomer

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJE MERANIE TEPLA A PRIETOKU  Prietokomery HLADINA DATALOGERY

Rosemount 3095 viac premenných presne meria diferenčný tlak, statický tlak, a procesné teploty na dynamicky vypočítať plne kompenzovaný hmotnostný prietok. Kým tradičné metrov opatrenia jediný proces premenné, Rosemount 3095 viac premenných súčasne meria všetky procesné premenné potrebné pre výpočet flow.The Rosemount 3095 môže byť tiež zostavený a nakonfigurovať tak, aby počet primárnych prvkov poskytovať celý rad prietokomerov:

* 3095MFA Annubar prietokomery
* Kompaktný 3095MFC clony prietokomery
* 3095MFP prietokomery s integrálnou clonou

* Snímač meria tlakovú diferenciu od 620 Pa do 249 kPa, relatívny alebo absolútny tlak od 55,16 kPa do 25 MPa a teplotu -184 ° C až +816 ° C.
* Presnosť merania tlaku ± 0,075%, teploty ± 0,56 ° C a hmotnostného prietoku ± 1%. Vyššia celková presnosť oproti použitiu samostatných prístrojov.
* Jedným prístrojom možno pokryť veľké množstvo meraných médií, škrtiacich orgánov, druhov odberu a priemerov potrubia.
* Umožňuje nahradiť nekorigované meranie prietoku meraním korigovaného hmotnostného prietoku.
* Nevýbušné prevedenie (Ex) II 1G EEx ia IIC T4, T5 a (Ex) II 1/2G EEx d IIC T5, T6.
* Overené prevedenie pre fakturačné meranie, typová skúška TCM 173/99-3162.

Rosemount 3095 kombinovaný prietokomer

Rosemount 3095 kombinovaný prietokomer

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Posted in Nezaradené | Pridaj komentár