ULTRAFLOW 65 S/R/T ultrazvukový prietokomer

ULTRAFLOW 65 S/R/T ultrazvukový prietokomer

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU  Ultrazvukové prietokomery HLADINA DATALOGERY

ULTRAFLOW65 S/R/T ultrazvukový prietokomer je statický ultrazvukový prietokomer pre teplonosné médium voda v spojení s vyhodnocovacou jednotkou Multical 601 je schválený ako meradlo pretečeného množstva TÚV v rozsahu Qn=0,6 až 1000m3/h v dimenziách DN15 až DN250. Prietok sa meria metódou časového rozdielu medzi dvomi signálmi. Dva ultrazvukové vysielače/prijímače vysielajú súčasne zvukový signál proti a v smere prúdenia kvapaliny. Ultrazvukový signál vyslaný v smere prúdenia kvapaliny dorazí do opačného prijímača skôr. Čas medzi dvoma signálmi sa prepočítava na rýchlosť toku a objem.

Ultraflow65 S/R/T
S – štandardné prevedenie prietokomera s 2,5m pripojovacím káblom
R – prevedenie prietokomera s 5m alebo 10m pripojovacím káblom
T – prietokomer na meranie chladu

  • Statický merač bez pohyblivých častí
  • Jeden typový rad od 0,6 do 1000 m3/h
  • Kompaktná konštrukcia
  • Široký dynamický rozsah
  • Žiadne opotrebenie
  • Mimoriadna presnosť.

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Reklamy
Posted in Nezaradené

Ultraflow 54 ultrazvukový prietokomer

Ultraflow 54 ultrazvukový prietokomer

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU  Ultrazvukové prietokomery HLADINA DATALOGERY

ULTRAFLOW 54 je statický ultrazvukový prietokomer pre teplonosné médium voda. Používa sa ako prietokomerná časť meračov energie ako je MULTICAL.

Ultraflow 54 ultrazvukový prietokomer:
Rozsah 0,6 až 40m3/h, DN15 až DN80
Rozsah 60 až 100m3/h, DN100
Rozsah 150 až 400 (1000)m3/h, DN150 až DN250

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Posted in Nezaradené

UFM3030 ultrazvukový prietokomer

UFM3030 ultrazvukový prietokomer

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU  Ultrazvukové prietokomery HLADINA DATALOGERY

UFM 3030 3-kanálový ultrazvukový prietokomer pre kvapaliny meria nezávisle na vodivosti, viskozite, teplote, hustote a tlaku meraného média.

– Trojkanálové prevedenie, kompaktné K alebo oddelené F
– Meranie objemového prietoku a celkového prietoku kvapalín
– Meranie ropy, ropných produktov, tukov, olejov, atď.
– Výstup prúdový, pulzný
– Presnosť: 0,5 %
– Rozsah merania: 0,5-20 m/s
– Teplota: -25 … +220°C
– Tlak: max. 4 MPa
– Svetlos: DN25 – DN3000
– EEx prevedenie

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Posted in Nezaradené

TIME DELTA–C stacionárny ultrazvukový prietokomer príložný

TIME DELTA–C stacionárny ultrazvukový prietokomer príložný

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU  Ultrazvukové prietokomery HLADINA DATALOGERY

TIME DELTA – C  stacionárny ultrazvukový prietokomer príložný na potrubie.
Time-Delta C
ultrazvukový stacionárny prietokomer prevedenie prietokomera sa skladá z dvoch senzorov upnutých na potrubie (DN 13 až 6000 mm v závislosti na snímači) a z číslicového prevodníka TIME-DELTA.To môže merať obojsmerný tok rýchlosti -32 až 32 m / s.Displej a integrovaná klávesnica umožňujú užívateľovi konfigurovať a kontrolovať všetky nastavenia. Okrem výstupom 4-20 mA, sú tieto prietokomery vybavené výpočtovými funkciami , automatické zmeny rozsahu, 2 alarmy, 2 konfigurovateľné kontaktné výstupy a reléovým výstupom. Prevodník a senzory majú krytie IP66 ochranu.TIME DELTA – C  je prietokomer pre kvapaliny , pracujúci na princípe merania doby prieniku ultrazvukového signálu pre tlakové potrubia svetlostí od DN 13 do DN 6000. Merané médium môžem mat teplotu v rozsahu -40°C až +200°C. Prietokomer  pracuje na princípe porovnanie doby prechodu akustického signálu (Δt) v smere po a proti prúd. Ultrazvukové vlny ŠÚ vysielané a prijímané diagonálne naprieč prúdeniu. V porovnaní s Dopplerovského metódou je táto meracie metóda spoľahlivejšia a presnejším.

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Posted in Nezaradené | Pridaj komentár

PortaFlow-C prenosný ultrazvukový prietokomer na potrubie

PortaFlow-C prenosný ultrazvukový prietokomer na potrubie

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU  Ultrazvukové prietokomery HLADINA DATALOGERY

PortaFlow-C  prenosný ultrazvukový prietokomer sa skladá z dvoch senzorov upínajú na potrubie (DN 13 – 6000 mm, podľa senzorov) a digitálny prevodník pracujúci na vnútornú batériu, alebo na elektrickom vedení. Grafické tlačiarne pre tlačené obrazovke je k dispozícii vo variante. Štandardné meniče majú ochrany IP64.
Podľa použitého snímača je možné merať prietok v kovovej alebo plastovej rúrky s priemerom 13 – 6000 mm.Je možné merať bi-riadiaci rýchlosti prúdenia -32 – +32 m / s. Presnosť merania je ± 1% plného rozsahu prietoku a doba odozvy je do 1 sekundy.
Prispôsobiť sa každej typy meraní prietoku kvapaliny, je PORTAFLOW-C vybavený algoritmus kompenzácia teploty a tlaku na meranie rýchlosti zvuku. Anti-bublina algoritmus (ABM) umožňuje zachovať meranie napriek rozrušený prostredia (bubliny alebo častíc v suspenzii v kvapaline).

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Posted in Nezaradené | Pridaj komentár

Flonet FN20XX Indukční prietokomer

Flonet FN20XX Indukční prietokomer

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU  Magneticko induktívne prietokomery HLADINA DATALOGERY

Flonet FN20XX Indukční prietokomer
Meranie prietoku širokého spektra elektricky vodivých kvapalín s vodivosťou 5 µS/cm
* Možnosť meranie v oboch smeroch prúdenia média
* Presnosť <0,2%
* Svetlosť DN6 až DN1200
* Tlak PN10, PN16, PN40
* Materiál výstelky mäkka alebo tvrdá guma, PTFE
* Výstup prúdový, frekvenčný, impulzný, USB, RS485
* Teplota meraného média až +150°C
* Kompaktné alebo oddelené prevedenie vyhodnocovacej jednotky
* Stupeň krytia IP 67 (IP 68)

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Posted in Nezaradené | Pridaj komentár

AcquaMAG Magneticko induktívny prietokomer

AcquaMAG Magneticko induktívny prietokomer

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU  Magneticko induktívne prietokomery HLADINA DATALOGERY

AcquaMAG Magneticko induktívny prietokomer svetlostí DN15 -DN1000 je určený pre použitie v technológiách vodného hospodárstva pre meranie pitnej aj odpadovej vody. Prístroj sa vyznačuje vysokou presnosťou a stabilitou obojsmerného meranie prietoku v rozsahu definovanom podľa normy OIML R49 – 1 (R250). Namerané hodnoty sa zobrazujú na veľkom grafickom displeji , ktorý je už v štandardnej výbave, rovnako tak ako klávesnica alebo tri galvanicky oddelené programovateľné výstupy pre diaľkový prenos nameraných veličín, z ktorých dva môžu slúžiť ako impulzný alebo stavové a tretí ako aktívny prúdový výstup. Súčasťou štandardnej výbavy je aj dátový výstup RS232.Voliteľne je možné prístroj doplniť interným Datalogerom s GSM modulom pre diaľkový odpočet pomocou textových SMS správ. Komunikácia s prietokomerom pri nastavovaní parametrov sa vykonáva pomocou klávesnice a intuitívneho menu , zobrazovaného na displeji alebo cez dátové rozhranie RS232, pomocou servisného software. Je dodávaný v kompaktnom alebo oddelenom prevedení. Certifikáty MID – určené meradlo, platnosť pre krajiny EÚ, pitná voda.

Technické údaje :
Menovitý priemer:         DN 15 až DN 1000
Menovitý tlak:               PN 10 až PN 16
Pripojenie na potrubie:  príruby EN , DIN , ANSI
Výstelka:                     guma , PTFE
Snímacie elektródy:      nerezová oceľ AISI 316L ( 2x meracia / 1x zemniaca )
Rozsah prietoku:          Q3/Q1 = 250/160/100
Chyba merania:           OIML R 49 – 1 trieda 2
Okolitá teplota:             0 až 50°C
Napájanie:                   100 – 240 V AC (voliteľne 24V AC/12V DC)
Príkon:                        10 VA max
Výstupy:                      2x programovateľný (impulzy,stav) galvanicky oddelený
(tranzistor NPN, zaťaženie 30 V/50mA max)
1x programovateľný prúdový (4-20mA do záťaže max 500 Ohm)
1x RS232
Komunikácia:              RS232, klávesnica, grafický podsvietený displej, textové a dátové                                    SMS cez interný GSM modem
Krytie:                        IP67

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Posted in Nezaradené | Pridaj komentár