Sitrans FUS Sonokit Ultrazvukový prietokomer

Sitrans FUS Sonokit Ultrazvukový prietokomer

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU  Ultrazvukové prietokomery HLADINA DATALOGERY

SITRANS FUS Sonokit Ultrazvukový prietokomer
SITRANS F US Sonoflo Sonokit sa používa pre potrubia veľkých dimenzií a v miestach, kde nie je možné umiestniť štandardné prietokomer (v podstate sa jedná o montáž do existujúceho potrubia).Za použitia špeciálnych inštalačných prípravkov možno túto montáž vykonávať aj bez odstávky prevádzky, do potrubia zaplnených médiom. Montáž možno vykonať aj u nekovových potrubí (napr. betónové potrubia).SITRANS F US SONOKIT obsahuje všetky potrebné diely a nástroje k inštalácii 1-alebo 2-kanálových ultrazvukových prietokomerov. Prevodník k snímačom môže byť :SITRANS FUS060 (s komunikáciou HART alebo PROFIBUS PA), alebo SITRANS FUS080 (batériové resp. sieťové napájanie).

SITRANS FUS Sonokit Ultrazvukový prietokomer:
*    Jednocestné alebo dvojcestné prevedenie
*    Snímače SONO3200 pre montáž do existujúceho potrubia
*    Montáž na potrubie DN 100 až DN 4000
*    Prepojovacie káble v dĺžke až 15 m
*    Dodávané v sade s kompletným montážnym príslušenstvom

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Reklamy
Posted in Nezaradené

Sitrans FUS SONO3300 ultrazvukový prietokomer

Sitrans FUS SONO3300 ultrazvukový prietokomer

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU  Ultrazvukové prietokomery HLADINA DATALOGERY

Sitrans FUS SONO3300 ultrazvukový prietokomer
Prietokomery pre priamu montáž do potrubia SITRANS F US Sonoflo sú tvorené senzormi SONO3300 a prevodníkom FUS060.Merania prietokomerom SONO 3300/FUS060 sú nezávislé na teplote, hustote, tlaku a vodivosti meranej kvapaliny. Používa sa hlavne na meranie objemu.

SONO3300 Ultrazvukový prietokomer:
*    Dimenzie: DN 50 až DN 300
*    Pripojenie: príruby podľa EN 1092-1 alebo ANSI B16.5
*    Meracie trubice: uhlíková oceľ
*    Teplota média: -10 až +160°C
*    Teplota okolia: -40 až +200°C
*    Krytie IP 67
*    Senzor vybavený pevne namontovanými snímačmi SONO 3200

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Posted in Nezaradené

Sitrans FUS SONO3100 ultrazvukový prietokomer

Sitrans FUS SONO3100 ultrazvukový prietokomer

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU  Ultrazvukové prietokomery HLADINA DATALOGERY

Sitrans FUS SONO3100 ultrazvukový prietokomer
Prietokomery pre priamu montáž do potrubia SITRANS F US Sonoflo sú tvorené senzormi SONO3100 a prevodníkom FUS060.Prietokomer SONO 3100/FUS060, kombinácia pozostávajúca zo snímača SONO 3100 a prevodníka FUS060 je ideálna na aplikácie, kde nie je možné pri servise prerušiť prevádzku a na aplikácie s extrémne vysokými alebo nízkymi teplotami a tlakmi.Pre najvyššie požiadavky na výkon a presnosť je snímač SONO 3100 voliteľne k dispozícii v štvorkanálovom vyhotovení.

SONO3100 Ultrazvukový prietokomer:
*   Dimenzie: DN 100 až DN 1200
*    Pripojenie: príruby podľa EN 1092-1 alebo ANSI B16.5 / bezpřírubové pre priame navarenie do potrubia
*    Meracie trubice: uhlíková oceľ alebo nerezová oceľ
*    Teplota média: -10 až +250°C
*    Krytie IP68
*    Senzor vybavený vymeniteľnými snímačmi SONO 3200

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Posted in Nezaradené

ULTRAFLOW 65 S/R/T ultrazvukový prietokomer

ULTRAFLOW 65 S/R/T ultrazvukový prietokomer

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU  Ultrazvukové prietokomery HLADINA DATALOGERY

ULTRAFLOW65 S/R/T ultrazvukový prietokomer je statický ultrazvukový prietokomer pre teplonosné médium voda v spojení s vyhodnocovacou jednotkou Multical 601 je schválený ako meradlo pretečeného množstva TÚV v rozsahu Qn=0,6 až 1000m3/h v dimenziách DN15 až DN250. Prietok sa meria metódou časového rozdielu medzi dvomi signálmi. Dva ultrazvukové vysielače/prijímače vysielajú súčasne zvukový signál proti a v smere prúdenia kvapaliny. Ultrazvukový signál vyslaný v smere prúdenia kvapaliny dorazí do opačného prijímača skôr. Čas medzi dvoma signálmi sa prepočítava na rýchlosť toku a objem.

Ultraflow65 S/R/T
S – štandardné prevedenie prietokomera s 2,5m pripojovacím káblom
R – prevedenie prietokomera s 5m alebo 10m pripojovacím káblom
T – prietokomer na meranie chladu

  • Statický merač bez pohyblivých častí
  • Jeden typový rad od 0,6 do 1000 m3/h
  • Kompaktná konštrukcia
  • Široký dynamický rozsah
  • Žiadne opotrebenie
  • Mimoriadna presnosť.

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Posted in Nezaradené

Ultraflow 54 ultrazvukový prietokomer

Ultraflow 54 ultrazvukový prietokomer

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU  Ultrazvukové prietokomery HLADINA DATALOGERY

ULTRAFLOW 54 je statický ultrazvukový prietokomer pre teplonosné médium voda. Používa sa ako prietokomerná časť meračov energie ako je MULTICAL.

Ultraflow 54 ultrazvukový prietokomer:
Rozsah 0,6 až 40m3/h, DN15 až DN80
Rozsah 60 až 100m3/h, DN100
Rozsah 150 až 400 (1000)m3/h, DN150 až DN250

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Posted in Nezaradené

UFM3030 ultrazvukový prietokomer

UFM3030 ultrazvukový prietokomer

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU  Ultrazvukové prietokomery HLADINA DATALOGERY

UFM 3030 3-kanálový ultrazvukový prietokomer pre kvapaliny meria nezávisle na vodivosti, viskozite, teplote, hustote a tlaku meraného média.

– Trojkanálové prevedenie, kompaktné K alebo oddelené F
– Meranie objemového prietoku a celkového prietoku kvapalín
– Meranie ropy, ropných produktov, tukov, olejov, atď.
– Výstup prúdový, pulzný
– Presnosť: 0,5 %
– Rozsah merania: 0,5-20 m/s
– Teplota: -25 … +220°C
– Tlak: max. 4 MPa
– Svetlos: DN25 – DN3000
– EEx prevedenie

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Posted in Nezaradené

TIME DELTA–C stacionárny ultrazvukový prietokomer príložný

TIME DELTA–C stacionárny ultrazvukový prietokomer príložný

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU  Ultrazvukové prietokomery HLADINA DATALOGERY

TIME DELTA – C  stacionárny ultrazvukový prietokomer príložný na potrubie.
Time-Delta C
ultrazvukový stacionárny prietokomer prevedenie prietokomera sa skladá z dvoch senzorov upnutých na potrubie (DN 13 až 6000 mm v závislosti na snímači) a z číslicového prevodníka TIME-DELTA.To môže merať obojsmerný tok rýchlosti -32 až 32 m / s.Displej a integrovaná klávesnica umožňujú užívateľovi konfigurovať a kontrolovať všetky nastavenia. Okrem výstupom 4-20 mA, sú tieto prietokomery vybavené výpočtovými funkciami , automatické zmeny rozsahu, 2 alarmy, 2 konfigurovateľné kontaktné výstupy a reléovým výstupom. Prevodník a senzory majú krytie IP66 ochranu.TIME DELTA – C  je prietokomer pre kvapaliny , pracujúci na princípe merania doby prieniku ultrazvukového signálu pre tlakové potrubia svetlostí od DN 13 do DN 6000. Merané médium môžem mat teplotu v rozsahu -40°C až +200°C. Prietokomer  pracuje na princípe porovnanie doby prechodu akustického signálu (Δt) v smere po a proti prúd. Ultrazvukové vlny ŠÚ vysielané a prijímané diagonálne naprieč prúdeniu. V porovnaní s Dopplerovského metódou je táto meracie metóda spoľahlivejšia a presnejším.

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Posted in Nezaradené | Pridaj komentár