Monthly Archives: február 2012

Ht40P Programový PID regulátor

Ht40P Programový PID regulátor PRÍSTROJE Regulátory HT40P Programový PID regulátor je určený pre reguláciu priemyselných pecí, laboratórnych pecí, keramických pecí a všade tam, kde je požadovaná programová zmena žiadanej hodnoty. Regulátor Ht40P je štandardne vybavený hodinami reálneho času a dataloggerom … Čítať ďalej

Zverejnené v kategórií Nezaradené | Pridaj komentár

TLK 38, TLK39 PID regulátor

TLK 38, TLK39 PID regulátor PRÍSTROJE Regulátory TLK38, 39 a TLK48, 49 (náhrada TRS311, TRS391) Mikroprocesorové regulátory v prevedení do panelu, sú určené pre reguláciu: ON / OFF, neutrálna zóna ON / OFF a PID jednočinné a dvojčinnou. Ďalej sú … Čítať ďalej

Zverejnené v kategórií Nezaradené | Tagged | Pridaj komentár

APOSYS 10 Kompaktný mikroprocesorový regulátor

APOSYS 10 Kompaktný mikroprocesorový regulátor PRÍSTROJE Regulátory Regulátor APOSYS 10 je mikroprocesorový regulačný systém, určený na monitorovanie a riadenie technologických procesov. Vstupná časť prístroja je osadená univerzálnym šestnáctibitovým prevodníkom s galvanickým oddelením, ktorý umožňuje pripojiť na vstupnej svorky odporový snímač … Čítať ďalej

Zverejnené v kategórií Nezaradené | Pridaj komentár

AP 21 PID regulátor

AP 21 PID regulátor PRÍSTROJE  Regulátory AP 21 je profesionálny PID regulátor s 3-farebným displejom pre univerzálne použitie. Zmena farby horného displeja (zelená-žltá-červená) dáva okamžitý optický signál obsluhe, nastavenie je nezávislé na ostatných parametroch. Ďalším pomocným vizuálnym prvkom je vertikálny … Čítať ďalej

Zverejnené v kategórií Nezaradené | Tagged | Pridaj komentár

Ht40T PID regulátor riadený hodinami reálneho času

Ht40T PID regulátor riadený hodinami reálneho času PRÍSTROJE Regulátory Ht40T je programový regulátor riadený hodinami reálneho času. Žiadaná hodnota (teplota) je prepínané v nastavenom časovom okamihu. Pokiaľ je povolená zmena žiadanej hodnoty, možno ju kedykoľvek meniť a tým prispôsobiť požiadavkám … Čítať ďalej

Zverejnené v kategórií Nezaradené | Tagged | Pridaj komentár

Ht 60M PID regulátor

Ht 60M PID regulátor PRÍSTROJE Regulátory Ht60M je prístroj, ktorý možno pri inicializácii nastaviť do jednej z troch možných konfigurácií: merač / alarmová jednotka, dvojpolohový regulátor, PID regulátor. Tým je dosiahnutá maximálna zjednodušenie obsluhy prístroja.Prístroj má jeden vstup, na ktorý … Čítať ďalej

Zverejnené v kategórií Nezaradené | Pridaj komentár

Ht40B Univerzálny PID regulátor

Ht40B Univerzálny PID regulátor PRÍSTROJE Regulátory Ht40B je univerzálny PID regulátor, ktorý možno používať samostatne (regulácia na konštantnú hodnotu) alebo v zložitejších systémoch pri regulácii “Master-Slave” a kaskádne reguláciu. V druhom prípade je regulátor zapojený ako podriadený prístroj, ktorý preberá … Čítať ďalej

Zverejnené v kategórií Nezaradené | Pridaj komentár