MaRweb.sk – SIMATIC S7-1200 programovateľné PLC automaty

MaRweb.sk – SIMATIC S7-1200 programovateľné PLC automaty

TEPLOTA  PREVODNÍKY A ZDROJE  TLAK
PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

SIMATIC S7-1200 je nový modulárny riadiaci systém z rodiny SIMATIC S7, ktorý pozostáva z :
* Centrálna procesorová jednotka s integrovaným PROFINET rozhraním na komunikáciu medzi programovacím zariadením, HMI alebo iným SIMATIC PLC
* Signálna doska sa osádza priamo na centrálnu procesorovú jednotku
* Signálne moduly rozširujú základnú jednotku o daľšie vstupy a výstupy
* Komunikačné moduly rozširujú zakladnú jednotku o daľšie komunikačné rozhrania
* Príslušenstvo –  napäťové zdroje, prepínače, SIMATIC pamäťová karta

Vďaka svojej kompaktnej modulárnej stavbe a súčasne vysokému výkonu je SIMATIC S7-1200 vhodný pre aplikovanie množstva automatizačných úloh pri nízskych nákladoch. Spolu s veľkou zásobou príkazov rieši SIMATIC S7-1200 malé až stredné aplikácie v automatizačnej technike. Dokonalá súhra SIMATIC S7-1200 a nových SIMATIC HMI Basic panelov je zárukou obzvlášť jednoduchého a efektívneho projektovania automatizačných zadaní a uvedenia do prevádzky. SIMATIC STEP 7 Basic je intuitívne ovládateľný inžiniersky nástroj pre SIMATIC S7-1200 a obsahuje taktiež softvér SIMATIC WinCC Basic pre projektovanie HMI Basic panelov. To zabezpečuje vysokú efektivitu pri inžinieringu a tvorí komplexný inžiniersky systém pre programovanie a projektovanie .Inovácie ako napríklad: intuitívne editori, inteligentné Drag-and-Drop a „IntelliSense“ skrátia čas projektovania. Nová na budúcnosť orientovaná  softvérová architektúra je založená na dlhoročných skúsenostiach jednotky v oblasti inovácií automatizačnej techniky.

 

Podporovaní sú začiatočníci aj pokročilí
So SIMATIC STEP 7 Basic je garanovaný absolútny užívateľský komfort. Je jedno, či v oblasti inžinieringu ste práve začali, alebo máte skúsenosti už zopár rokov. Pre začiatočníka je inžiniering zrozumiteľný a jednoduchý na naučenie a pre odborníka je rýchly a eficientný.

Integrované technológie
Integrované technológie pre úlohy merania a počítania, riadenia a “Motin Control“ aplikácii robia zo SIMATIC S7-1200 všestranný systém, dokonale hodiaci sa na množstvo automatizačných úloh.SIMATIC S7-1200 podporuje až 16 PID riadiacich slučiek  pre jednoduché aplikácie v riadení procesov. Tieto sa jednoducho konfigurujú pomocou „PID controller technology object“ v SIMATIC STEP 7 Basic inžinierskom systéme.Integrovaných je až šesť vysoko rýchlych čítačov, tri s 100 kHz a tri a 30 kHz. To umožní dokonalé sledovanie inkementálych snímačov, frekvencií a rýchle zaznamenávanie udalostí z procesov. Podporované je takisto riadenie polohovania a rýchlosti krokových motorov a servopohonov. Tieto funkcie sa popisujú jednoducho Motion Control funkčnými blokmi konformými podľa PLCopen, ktoré sú obsiahnuté v SIMATIC STEP 7 Basic.

Produktové informácie
SIMATIC S7-1200 centrálne jednotky

systém zahŕňa tri rozdielne CPU výkonové triedy : CPU 1211C, CPU 1212C a CPU 1214C. Všetky sa dajú rozšíriť podľa požiadaviek aplikácie. Centrálne jednotky – CPU ponúkajú mnohé vlastnosti a funkcie, ktoré Vám pomôžu efektívne vytvoriť automatizačné riešenia pre Vaše aplikácie.

S7-1200 Signálna doska
Signálna doska umožňuje modulárne rozšírenie každého SIMATIC S7-1200 pri dodržaní základných rozmerov a minimálnych nákladov. Aktuálne je k dispozícii:
* Jednokanálová signálna doska analógového výstupu
* Kombinovaná DI / DO signálna doska s dvomi digitálnymi vstupmi a dvomi digitálnymi výstupmi

S7-1200 Signálne moduly
Riadiaci systém SIMATIC S7-1200 je modulárne centrálne rozširovateľný signálnymi modulmi pri požiadavke zvýšenia kapacity I/O,  pričom sa flexibilne prispôsobí každej aplikácii vďaka nenáročným priestorovým požiadavkám. Aktuálne sú rôzne digitálne a analógové signálne moduly k dispozícii. Portfólio sa postupne rozširuje.

S7-1200 Komunikačné moduly
Každé SIMATIC S7-1200 CPU je rozširovateľné až o 3 komunikačné moduly. RS485 a RS232 komunikačné moduly poskytujú spojenie pomocou Point-to-Point sériovej komunikácie. Táto komunikácia sa programuje a konfiguruje jednoduchými príkazmi, respektíve pomocou funkcií v knižniciach  USS Drive protokol a Modbus RTU Master und Slave protokolu, ktoré sú obsiahnuté v SIMATIC STEP 7 Basic inžinierskom systéme.

Pamäť
v CPU je obsiahnutá operačná pamäť vo veľkosti až do 50 KB – s plávajúcou hranicou medzi užívateľským programom a užívateľskými dátami. Okrem toho disponuje riadenie integrovanou až do 2MB nahrávacou pamäťou (Load memory) a 2 KB remanentnou pamäťou pre dáta. S opciou SIMATIC Memory Card sa program dá ľahko kopírovať na viaceré CPU.  Karta sa dá využiť na uchovanie rôznych dát, alebo na aktualizáciu firmvéru v riadení.

Nasledovné paramentre popisujú v krátkosti vlastnosti SIMATIC S7-1200:

* Integrované ethernetové rozhranie
* Integrovaný napäťový zdroj voliteľný so striedavým alebo jednosmerným napätím (85 až 264V AC alebo 24V DC)
* Integrované digitálne vstupy voliteľné prevedenie 24V DC alebo relé
* Integrované 24V DC digitálne výstupy (kladná / negatívna logika (IEC Typ 1 kladná logika))
* Integrované analógové vstupy 0-10V
* Generátor počtu impulzov (PTO) s frekvenciou až do 100 kHz
* Pulzná šírková modulácia výstupov (PWM) s frekvenciou až do 100 kHz
* Rýchle čítače (HSC) s frekveciou až do 100 kHz
* Modulárny a škálovateľný systém vďaka pripojeniu  dodatočných komunikačných modulov ako je RS 485 alebo RS232
* Modulárny a škálovateľný vďaka rozšíreniu o analógové a digitálne signály priamo na CPU cez signálnu dosku – Signal Board (rozmery CPU ostanú zachované)
* Modulárny a škálovateľný množstvom analógových a digitálnych vstupno-výstupných signálov na rozširovacích signálnych moduloch (neplatí pre CPU 1211C)
* Možnosť rozšírenia (SIMATIC Memory Card) – pre Motion Control aplikácie podľa PLCopen
* PID-regulátor s Auto-Tune funkcionalitou
* Integrované hodiny reálneho času
* Ochrana heslom
* Časové prerušenia
* Alarmové vstupy
* Použitie knižníc
* Online / Offline diagnostika
* Odnímateľné svorky na všetkých moduloch

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Parametre:

SIMATIC S7-1200 Parametre
CPU CPU 1211C 1211 CPU AC/DC/Rly Integrovaná pamäť PROGRAM / DÁTA 25 KB, 1MB nahrávacia pamäť; spracovanie BOOL-premennej 0,1 μs; Integrované I/O: 6 digitálnych vstupov, 4 digitálne výstupy, 2 analógové vstupy; rozšíriteľné o max. 3 komunikačné moduly a 1 signálnu dosku; digitálne vstupy su HSC s 100kHz, 24 DC digitálne výstupy použiteľné ako PTO alebo PWM s 100kHz
1211 CPU DC/DC/DC
1211 CPU DC/DC/Rly
CPU 1212C 1212-CPU AC/DC/Rly Integrovaná pamäť PROGRAM / DÁTA 25 KB, 1MB nahrávacia pamäť; spracovanie BOOL-premennej 0,1 μs; Integrované I/O: 8 digitálnych vstupov, 6 digitálnych výstupov, 2 analógové vstupy; rozšíriteľné o max. 3 komunikačné moduly; 2 signálne moduly a 1 signálnu dosku; digitálne vstupy su HSC s 100kHz, 24 DC digitálne výstupy použiteľné ako PTO alebo PWM s 100kHz
1212-CPU DC/DC/DC
1212-CPU DC/DC/Rly
CPU 1214C 1214 CPU AC/DC/Rly Integrovaná pamäť PROGRAM / DÁTA 50 KB, 2MB nahrávacia pamäť; spracovanie BOOL-premennej 0,1 μs; Integrované I/O: 14 digitálnych vstupov, 10 digitálnych výstupov, 2 analógové vstupy; rozšíriteľné o max. 3 komunikačné moduly; 8 signálnych modulov a 1 signálnu dosku; digitálne vstupy su HSC s 100kHz, 24 DC digitálne výstupy použiteľné ako PTO alebo PWM s 100kHz
1214 CPU DC/DC/DC
1214 CPU DC/DC/Rly
Signálne dosky
Digitál / Analóg
SB 1223 2 x 24VDC vystup / 2 x 24VDC výstup 2 vstupy, DC 24V, IEC Typ pozitívna logika; 2 tranzistorové výstupy DC 24V, 0,5 A, 5 Watt; použiteľný ako HSC s 30 kHz
SB 1232 1 analógový výstup 1 analógový výstup, ±10 V pri 12 Bit alebo 0 až 20 mA pri 11 Bit
Signálne moduly
Digitál
SM 1222 8 x relé výstupy 8 relé výstupov, DC 5 až 30V / AC 5 až 250V, 2 A, 30 Watt DC / 200 Watt AC
SM 1222 8 x 24VDC výstup 8 tranzistorové výstupy, DC 24V, 0,5 A, 5 Watt
SM 1223 8 x 24VDC vstupov / 8 x relé výstupy 8 vstupov, DC 24V, IEC Typ 1 pozitívna logika; 8 relé výstupov, DC 5 až 30V / AC 5 až 250V, 2 A, 30 Watt DC / 200 Watt AC
SM 1223 8 x 24VDC vstup / 8 x 24VDC výstup 8 vstupov, DC 24V, IEC Typ 1 pozitívna logika; 8 tranzistorových výstupov, DC 24V, 0,5 A, 5 Watt
SM 1221 8 x 24VDC vstup 8 vstupov, DC 24V, IEC Typ 1 pozitívna logika
SM 1222 16 x relé výstup 16 relé výstupy, DC 5 až 30V / AC 5 až 250V, 2 A, 30 Watt DC / 200 Watt AC
SM 1222 16 x 24VDC výstup 16 tranzistorových výstupov, DC 24V, 0,5 A, 5 Watt
SM 1223 16 x 24VDC vstup / 16 x relé výstup 16 vstupov, DC 24V, IEC Typ 1 pozitívna logika; 16 relé výstupy, DC 5 až 30V / AC 5 až 250V, 2 A, 30 Watt DC / 200 Watt AC
SM 1223 16 x 24VDC vstup / 16 x 24VDC výstup 16 vstupov, DC 24V, IEC Typ 1 pozitívna logika; 16 tranzistorových výstupov, DC 24V, 0,5 A, 5 Watt
SM 1221 16 x 24VDC vstup 16 vstupov, DC 24V, IEC Typ 1 pozitívna logika
Signálne moduly
Analóg
SM 1234 4 x analógový vstup / 2 x analógový výstup 4 analógový vstup, ±10 V, ±5 V, ±2.5 V, alebo 0 až 20 mA, 12 Bit + znamienko; 2 analógové výstupy, ±10 V pri 14 Bit alebo 0 až 20 mA pri 13 Bit
SM 1231 4 x analógový vstup 4 analógové vstupy ±10 V, ±5 V, ±2.5 V, alebo 0 až 20 mA 12 Bit + znamienko
SM 1232 2 x analógový výstup 2 analógové výstupy, ±10 V pri 14 Bit alebo 0 až 20 mA pri 13 Bit
Komunikačné moduly CM 1241 RS 485 RS 485 „Point to Point“
CM 1241 RS 232 RS 232 „Point to Point“
Príslušenstvo SIM 1274 I/O simulátor pre 1211C/1212C 8 vstupných prepínačov,
SIM 1274 I/O simulátor pre CPU 1214C 14 vstupných prepínačov
SIMATIC
pamäťová karta
2 MB Pamäťová karta pre S7-1200 CPU, 2 MBYTE
SIMATIC
pamäťová karta
24 MB Pamäťová karta pre S7-1200 CPU, 24 MBYTE
CSM 1277 S7-1200 prepínač Kompaktný prepínač CSM 1277 (4 x RJ45) slúži na zapojenie rôznych sieťových topológií v dizajne SIMATIC S7-1200
PS 1207 S7-1200 Napájací zdroj, 24VDC 2,5A Usmernený napájací zdroj PS 1207, napätie AC 115/230 V / 24V DC  2,5 A v dizajne SIMATIC S7-1200
Basic Panel KTP400 Basic mono PN 3.8” STN monochromatický displej, 320 x 240 Pixel, 4 oddiene šedej; dotyková obrazovka + 4 funkčné klávesy; Profinet rozhranie
Basic Panel KTP600 Basic mono PN 5.7” STN monochromatický displej, 320 x 240 Pixel, 4 oddiene šedej; dotyková obrazovka + 6 funkčných kláves; Profinet rozhranie
Basic Panel KTP600 Basic color PN 5.7” TFT farebný displej, 320 x 240 Pixel, 256 farieb; dotyková obrazovka + 6 funkčných kláves; Profinet rozhranie
Basic Panel KTP1000 Basic color PN 10.4” TFT farebný displej, 320 x 240 Pixel, 256 farieb; dotyková obrazovka + 8 funkčných kláves; Profinet rozhranie
Basic Panel TP1500 Basic color PN 15.0” TFT farebný displej, 1024 x 768 Pixel, 256 Farben; 256 farieb; dotyková obrazovka; Profinet rozhranie

About mahrlo

MaRweb.sk - Priemyselná meracia a regulačná technika. Snímanie a meranie teploty, výšky hladiny, prietoku, tlaku a vlhkosti.
This entry was posted in Nezaradené and tagged , . Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s